Інформація про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету Пирятинського району за 2018 рік

Версія для друкуВерсія для друку
 
Інформація  про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету Пирятинського району за 2018 рік

 

     Інтенсивний довготривалий ріст економіки в попередніх періодах та напрацьовані за цей же час ефективні механізми соціального та інфраструктурного розвитку територій відкривали перед Пирятинським районом у 2018 році широкі можливості з розбудови всіх сфер його життєдіяльності. Відповідно це дозволило запланувати до реалізації ряд важливих проектів і завдяки проведеній органами виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування роботі ці можливості були успішно використані, в результаті чого досягнуто позитивні результати в ряді сфер, хоча частина галузей, особливо господарського комплексу та в певній мірі фінансів після І-го кварталу потрапила під вплив ряду негативних факторів, що пригальмувало їхні темпи розвитку. Особливо ж вагомі результати маються в соціальній та інфраструктурній сферах, в яких, завдяки проведенню реформ та реалізації інвестиційних проектів отримано вагомі результати із забезпечення стабільного функціонування та покращення рівня в першу чергу галузей медицини, освіти, дорожнього господарства, культури та соціального захисту. Це дозволило підняти якість та рівень життя людей, підвищити їхній добробут та благополуччя і в підсумки підняти загальний рівень перспективності Пирятинського району.

     Основні ж перешкоди та загрози у розвитку району у 2018 році були найбільше сконцентровані в економічному блоці і передусім в секторі промисловості де виникли значні проблеми зі збутом продукції рядом підприємств, хоча в певній мірі були присутні і в інших галузях. Частину з них вдалося вирішити, але не в повному обсязі, тому при плануванні подальшого розвитку необхідно враховувати дані загрози та вживати заходів з їх нівелювання.

      Безпосередньо загальні показники розвитку економіки за підсумками року вийшли на позитивний результат, хоча і не на тому рівні, що прогнозувався на початку року та після його першого кварталу.  Так сектор промисловості за 2018 рік показав лише 2,9% росту, а обсяг реалізованої продукції піднявся проти 2017 року на відносно невеликі 44,3 млн. грн. і склав 1593,7 млн. грн. Поквартальний аналіз даних індикаторів показує їх стрімке зростання – до 33% у першому кварталі і потім дзеркально стрімке падіння в другому та третьому кварталах, що припинилося та стабілізувалося на рівні показників 2017 року лише в четвертому кварталі. Дана ситуація була спричинена перенасиченням внутрішніх ринків традиційною продукцією Пирятинщини та недостатньою активністю виробників на зовнішніх в результаті чого галузь змушена була знижувати об’єми виробництва.

     Що ж до стану та показників самих підприємств, то в даних умовах вони розділилися на 3 своєрідні групи, з відповідно різними результатами за підсумками року. Так група підприємств ТОВ „Пирятинський делікатес“, ТОВ „Малдс груп“, ДП „Пирятинське лісове господарство“, ТОВ „Оріон“ розвивалися в даній ситуації доволі успішно і змогли наростити свою реалізацію на 46,4%, 98,1%, 20,1% та12,1% відповідно. Інша група, підприємств до якої увійшли ТОВ „Пирятинський сирзавод“ та ТОВ „ПСП-Буд“ практично не змінили за рік обсяги свого виробництва маючи відповідно 98,9% та 99,3% від рівня реалізації минулого року. І хоча падіння є невеликим, але в зв’язку з ключовою економічною роллю даних підприємств загальний ефект гальмування розвитку галузі отримано значний. В той же час дані суб’єкти господарювання активно вживали заходи щодо виходу з такого стану, зокрема ТОВ „Пирятинський сирзавод“ проводив активну рекламну кампанію, та здійснив вихід на нові закордонні ринки збуту. Це утримало їх від подальшого падіння, стабілізувало ситуацію і в майбутньому має принести для них позитивний ефект росту виробництва та реалізації. Остання ж група сформована підприємствами, які скоротили своє виробництво – це ТОВ „Укрканпром“, ТОВ „Пирятиндрев“, УВП „УТОС“. Їм поки що не вдалося ефективно вибудувати стратегію подолання спаду і тому рівень реалізації їхньої продукції становить лише 80-90% від минулорічних показників.

       Тенденції виробництва промислової продукції в районі у 2018 році практично повністю повторюють розвиток підприємств, що її виробляють. Так в районі було суттєво збільшено виробництво м’яса птиці механічної обробки - на 111,4%, кормів для тварин – на 133,9%, м’ясних напівфабрикатів – на 18,5%, виробів макаронних з начинкою – на 33,45%, молока пастеризованого – на 20,2%. Знизилися обсяги виготовлення сирів плавлених – на 20,8%, м’яса ялового, свинини та субпродуктів – на 10,6%, паркету – на майже 50%.

       Серед позитивних аспектів розвитку промисловості у звітному році можна відмітити, що попри складну ситуацію на ринках та зниження реалізації продукції, практично всі підприємства зберегли штатну чисельність працівників та прибутковість своєї діяльності – відсоток суб’єктів господарювання, що отримали у звітному році прибуток складає 80%. Також у 2018 році було утворене нове підприємство ПП „Дубкан“ та здійснено масштабне переформатування маркетингової політики ключових підприємств. Очікується це стане тим підгрунтям, що стимулюватиме галузь в майбутньому та принесе більш позитивний результат у 2019 році.

       Сільськогосподарський комплекс району на відміну від промисловості за підсумками 2018 року має більш вагомі здобутки. Його підприємства впритул наблизилися до повторення свого найкращого результату діяльності у 2016 році і виробили продукції на суму 383,4 млн. грн., що на 35,3 % більше за минулорічний показник. Даний успіх був практично одноосібно забезпечений галуззю рослинництва де завдяки вдало підібраній структурі посівів та досягнутій високій врожайності було перевершено показники збору зернових та технічних культур на 38,8%. В натуральному виразі за останніми статистичними даними в районі було зібрано 31,1 тис. тонн ранніх  зернових, 202 тис. тонн кукурудзи, 21 тис. тонн соняшника, 18,8 тис. тонн сої.

      Галузь тваринництва за підсумками 2018 року має в своєму активі значно нижчі результати. Фактично у звітному періоді попри збільшену підтримку сфери з боку держави, було перервано триваючий вже кілька кварталів поспіль тренд поступового росту показників – на кінець 2018 року вони знизились на 1,9%. При цьому хоча і невеликі, але від’ємні результати зафіксовані по більшості напрямків. Зокрема виробництва молока знизилося на 1,2% до 7510 тонн, середні надої на корову на 5,5% до 6333 кг, чисельність свиней скоротилася на 18% до 1050 голів. Галузь птахівництва в районі згідно офіційних даних взагалі перебуває в занепаді, хоча продовжують спостерігатися випадки зайняття даною діяльністю без відповідної реєстрації. В даних умовах відбувся лише ріст поголів’я ВРХ - на 8,7% до 2708 голів (з них 1186 корів).

       В той же час звітний рік відмітився значною підтримкою галузі з боку держави та різнорівневих цільових програм. Завдяки цьому та активній інформаційній та координаційній діяльності райдержадміністрації було забезпечене регулярне надання дотацій особистим селянським господарствам на розведення молодняку ВРХ (всього надано 141 дотації на суму 285 тис. грн.). Ряд підприємств району отримав відшкодування з державного бюджету за взяті кредити на власний розвиток на суму понад 0,5 млн. грн. та ще близько 420 тис. грн. дотацій на розвиток тваринництва. В такий спосіб створюються передумови для подолання даних негативних тенденцій та активізації росту даної сфери. До додаткових факторів, що очікується дадуть позитивний поштовх для галузі у 2019 році, також відносяться залучення за ініціативи райдержадміністрації приватного інвестора – ТОВ „Молочні роси“ на тваринницький комплекс в с. Каплинці та створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу „Березоворудський нектар“ в с. Березова Рудка, адже завдяки даним подіям в районі впроваджуються нові форми та технології господарювання.

        Доволі неоднозначна ситуація за підсумками 2018 року склалася на поприщі реалізації інвестиційного потенціалу району. З одного боку  завдяки активним напрацюванням по залученню коштів, органами місцевого самоврядування спільно з органами державної влади протягом січня-грудня вдалося направити суттєві інвестиційні потоки – оціночно 36,9 млн. грн. в соціальну сферу та інфраструктуру громад. Одночасно з цим приватні підприємства району не відзначалися високою активністю щодо вкладень у виробничу сферу. Так основними інвестиційними проектами в звітному році стали будівництво другої черги елеватора ТОВ „Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“, планові модернізації та розширення виробництва ТОВ „Пирятинський сирзавод“ (18 млн. грн.) та ТОВ „Пирятинський делікатес“ (4,48 млн. грн.). Також стабільно високими вкладеннями відзначилися сільськогосподарські підприємства які інвестували близько 60,6 млн. грн. в оновлення власного технічного парку і закупили 28 одиниць сільськогосподарської техніки. Решта підприємств направляли ресурси на оновлення і розширення виробничих фондів у незначних обсягах. Таким чином маємо зниження загальних обсягів вітчизняних інвестицій в район на 34,7% до рівня 106,7 млн. грн. По напрямку залучення іноземних інвестицій також не спостерігається значних здобутків – їхній обсяг приблизно дорівнює минулорічним показникам, при цьому значні проекти реалізовані за їх участі відсутні.

         Частковою причиною такої ситуації стало перенаправлення частиною підприємств коштів на маркетингову політику задля вирішення проблем зі збутом продукції, що обмежило їхні інвестиційні можливості. Але основним фактором є те, що в  2018 році  просто наступив закономірний період коррекції інвестиційної діяльності підприємств після пікових капіталовкладень та масштабних проектів минулих періодів. Відповідно протягом року суб’єкти господарювання були зосереджені на оцінці отриманих результатів та розробці нових інвестиційних стратегій та проектів на майбутнє. Деякими підприємствами такі проекти вже почали реалізовуватися. Так ТОВ „Леляківське“ розпочало новий проект з будівництво мінісироварні, а ПСП „Хлібодар“ – реконструкцію тваринницького комплексу в с. Вишневе. У 2019 році активних капіталовкладень з боку зовнішніх інвесторів не очікується, тому основні зусилля необхідно спрямувати на підтримку та заохочення реалізації проектів місцевими товаровиробниками паралельно з цим продовжуючи покращувати інвестиційний імідж району.

      Для малого та середнього підприємництва району 2018 рік став черговим етапом поступового помірного розвитку без значимих проривів чи падінь. Як і в сфері сільського господарства для підтримки даного напрямку в районі діяв ряд програм переважно місцевого та обласного рівнів направлених на методичну, інформаційну, маркетингову, освітню, а в перспективі і фінансову допомогу бізнес-проектам. Завдяки цьому покращились, як кількісні так і якісні показники розвитку галузі. Так за рік в районі утворилося 159 нових фізичних-осіб підприємців та 10 юридичних осіб. Припинило діяльність за цей же час менша кількість суб’єктів -  135 та 2  відповідно. В результаті загальна чисельність фізичних осіб-підприємців підвищилась до 894 осіб, а юридичних до 163. Крім росту власної чисельності, суб’єкти малого підприємництва також збільшили обсяги виробництва товарів та послуг на 5,2% та роздрібного товарообігу на 3,2%, відкрили 5 нових магазинів та 1 кафе. Також продовжується поступова диверсифікація та збалансування напрямків діяльності даної сфери. Єдиний негативний показник в даній галузі зафіксовано по наданню послуг  - їх обсяг знизився на 12,6%.

      Цінова ситуація на споживчому ринку району протягом року коливалася відповідно до сезонів але вцілому відповідала загальнодержавним тенденціям. Так індекс споживчих цін до грудня попереднього року оціночно склав 111%. При цьому ряд товарів, зокрема і таких затребуваних серед населення як цукор, гречка за рік подешевшали. Що ж до лідерів з подорожчання, то найбільш динамічно у звітному періоді росла ціна на хліб та хлібобулочні вироби – в підсумку майже на 20%.

        Не змінилися за січень-грудень 2018 року в глобальному плані і основні тенденції в розвитку транспортної сфери району. Галузь продовжує знаходитися в стані стагнації і поступово знижує показники . Так кількість перевезених пасажирів знизилась на 10,7% до 131,3 тис. пас., а пасажирооборот на 9% до 3,8 млн. пас. км. Враховуючи поступове скорочення населення району, особливо в сільській місцевості даний процес є цілком закономірним та об’єктивним, і тому можливості для ефективної підтримки даного напрямку з боку органів влади є доволі обмеженими, у зв’язку з чим прогнозується подальше збереження даного тренду.

       Останнім важливим елементом економічної системи району, яка у звітному році позитивно вплинула на його розвиток стала сфера зовнішньоекономічних відносин. Підприємства Пирятинщини загалом є активними учасниками експортно-імпортних операцій і за звітний період змогли покращити свої позиції в даному напрямку. За 10 місяців 2018 року маємо ріст – на 2,3% обсягу експорту товарів і послуг, що наразі становить 20,7 млн. дол. США та потужне позитивне імпортно-експортне сальдо в – 19,5 млн. доларів США. Основними експортерами району були ТОВ „Пирятинський сирзавод“, ДП „Пирятинське лісове господарство“ та елеваторні підприємства. Географія закордонних поставок включала понад 14 країн світу, а асортимент експорту в основному був сформований деревиною, паркетною продукцією, сироваткою сухою, молочною продукцією, а також зерновими.  

       Процеси формування та виконання бюджетів громад району у зв’язку з вищеописаними ускладненнями економічної ситуації також мали складний характер, але вцілому завершилися з позитивним результатом. Зведений бюджет району за 2018 рік по доходах з урахуванням  міжбюджетних  трансфертів  виконано на 102,0% (при  уточненому плані – 285976,1 тис. грн., фактично надійшло – 291630,1 тис. грн.).

       Виконання доходної частини загального фонду зведеного бюджету району по власних та закріплених доходах становить 110,9%, при плані 62512,5 тис. грн. фактично надійшло 69331,6 тис. грн., перевиконання в сумі  6819,1 тис. грн.

        Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло  34238,5 тис. грн.  при  плані  31970,1 тис. грн.,  що  становить  107,1 %, сума  перевиконання  складає  2268,4 тис. грн. 

        Уточнення доходної частини бюджетів району за рік від перевиконання планів проведено по 7 бюджетам на загальну суму 4967,1 тис. грн.

      Видаткова частина зведеного бюджету району за 2018 рік виконана по загальному фонду  в сумі  268764,3 тис. грн., що становить 96,1% до уточненого плану на відповідний період (279790,1 тис. грн.). Обсяг виконання видаткової частини бюджету по спеціальному фонду  становить 22285,5 тис. грн., що становить 113,5% до кошторисних призначень на звітний період з урахуванням змін. 

      Головним напрямком, у якому район досяг у 2018 році беззаперечного успіху є розвиток інфраструктури та соціальної сфери. Навіть попри нестабільність економічних показників і послідуючими за цим не надто високими результатами перевиконання бюджетів і обмеженим ресурсом, консолідованими зусиллями райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування залучивши кошти від спонсорів, обласного та державного бюджетів на дані цілі вдалося направити та успішно освоїти близько 36,9 млн. грн. та реалізувати понад 77 проектів. І це не тільки найбільший кількісний показник за останні роки, а також і найбільш суттєве покращення якості життя людей та послуг, що вони отримують від органів влади, яке відчули більшість жителів громад Пирятинщини.

      Найбільшу увагу було зосереджено на галузях медицини та дорожнього господарства. Саме тут завдяки залученню державних коштів з відповідних програм та фондів в сумі понад 16 млн. грн. розпочато та впроваджено найбільші розвиткові проекти району – будівництво амбулаторій в с. Велика Круча та с. Березова Рудка, реконструкцію педіатричного та хірургічного відділення комунального підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“, проведено середні ремонти доріг О1718259 (Харківецька, Каплинцівська сільські ради) та О1718265 (Білоцерківська, Харківецька сільські ради), а також поточні ремонти за рахунок місцевих бюджетів на суму 1,5 млн. грн. в Сасинівській, Великокручанській, Дейманівській, Каплинцівській, Харківецькій, Вікторійській, Давидівській сільських радах. І якщо перші проекти ще знаходяться в стадії реалізації, то підсумками ремонту доріг стало відновлення понад 12,8 тис. кв. м. покриття, з яких більша половина на капітальному рівні.

        В інших сферах життєдіяльності району також проводилася робота із розвитку та модернізації інфраструктури і при цьому також активно залучалися кошти обласного бюджету, в деяких державного бюджету та спонсорської допомоги. Серед найбільших та найзначиміших з них можна виділити будівництво 2-ох спортивних майданчиків зі штучним покриттям в с. Березова Рудка та с. Давидівка вартістю 1,4 млн. грн. кожний, та основи для аналогічного майданчика в с. Вікторія на суму 870 тис. грн., реконструкцію даху дошкілького навчального закладу в с. Малютинці на суму 260 тис. грн., реконструкції та енергомодернізації дошкільних навчальних закладів в с. Сасинівка вартістю 220 тис. грн. та с. Давидівка вартістю 574 тис. грн., капітальні ремонти та реконструкції будинків культури в с. Вікторія – 1300 тис. грн. та с Каплинці – 300 тис. грн., будівництво на засадах державного приватного партнерства котельні в для опалення школи в с. Теплівка вартістю 800 тис. грн., здійснення реконструкції систем освітлення на 9 лініях на суму 1103 тис. грн. в Березоворудській, Сасинівській, Великокручанській, Білоцерківській та Давидівській сільських радах та заміна водопровідних мереж на 4-ох ділянках в селах Крячківка, Каплинці, Грабарівка та Малютинці.

       Окремо хочеться виділити реалізовані у звітному році 8 проектів з встановлення дитячих майданчиків, облаштування місць відпочинку та зайняття спортом, реконструкції ДНЗ в Березоворудській, Сасинівській, Грабарівській, Каплинцівській, Білоцерківській, Вікторійській  сільських радах на загальну суму понад 780 тис. грн., які вдалося втілити в життя завдяки участі сільських рад у відповідних конкурсах та бюджетах участі обласної та районної рад на умовах 50% співфінансування. Дана практика вже котрий рік показує свою ефективність і дозволяє успішно розвивати район, а тому враховуючи, що за прогнозами значного росту надходжень у 2019 році до місцевих бюджетів не планується, така стратегія залишається основною і на наступний період. Ряд кроків в даному напрямку вже здійснено у 2018 році. Так завдяки участі в районному бюджеті участі та обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області, маємо 2-є проектів - переможців загальною вартістю 680 тис. грн. від району в обласному конкурсі та 5 проектів на загальну суму понад 430 тис. грн. в районному бюджеті участі. Крім цього проект по реконструкції педіатричного відділення КП „Пирятинська центральна районна лікарня“ подано на участь в конкурсному відборі Надзвичайної кредитної програми відновлення України.

      Поява у 2018 році  негативних тенденцій у окремих галузях економіки відразу ж створила загрозу погіршення ситуації і на ринку праці. Проте завдяки зваженій позиції суб’єктів господарювання та вжитих з боку райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів вдалося уникнути появи негативних явищ в даній сфері і навіть досягти її позитивного розвитку за підсумками року. Так було не тільки збережено штатну чисельність працюючих на основних підприємствах району, а й створено 152 нових робочих місця. Таким чином середньооблікова чисельність працюючих в районі по великому колу підприємств за рік зросла орієнтовно на 1,6% і склала 4424 особи. Середня заробітна плата при цьому станом на кінець року підвищилась на 33,6% і досягла 7280 грн.. Завдяки активній роботі служби зайнятості та інших органів влади було працевлаштовано 1546 жителів району, з яких 685 склали безробітні, направлено на професійне навчання 254 безробітні, залучено до громадських робіт 479 осіб, на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску працевлаштовано 35 безробітних. Систематична діяльність районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення дозволила легалізувати трудові відносини для близько 50 працівників.

       Основним викликом сфери соціального захисту населення стало відновлення поетапного росту цін на енергоносії та зміни в процедурах нарахування субсидій на комунальні послуги. Крім цього перед районом стояли завдання із своєчасної та повної виплати всіх видів допомог, наданні пільг передбачених чинним законодавством та наданні додаткових соціальних гарантій окремим категоріям населення. Загалом органи соціального захисту успішно справилися з вирішенням даних питань. На відповідні заходи з бюджетів всіх рівнів були направлені кошти в сумі 141,7 млн. грн. Це дозволило забезпечити надання субсидій близько 6 тис. домогосподарств, різних виплат та відшкодування понад 1940 особам, а також пільг – 9701 особі. Таким чином за підсумками року в районі забезпечено належний та своєчасний соціальний  захист населення.

      2018 рік приніс для галузі медицини найбільші зміни з часу її поділу на дві ланки. В даній сфері протягом січня-грудня здійснювалося активне реформування як первинної так і вторинної ланок медицини, в рамках якого здійснено покращення матеріально-технічної бази закладів, вдосконалено організаційну структуру установ та впроваджено нові механізми взаємодії з громадянами направлені на підвищення якості та доступності медичних послуг. Результатом даних заходів стало створення в районі двох комунальних підприємств „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ та „Пирятинська центральна районна лікарня“, з яких Центр дещо раніше, а КП „Пирятинська центральна районна лікарня“ з 2019 року перейшли на нові принципи фінансування та функціонування, що значно розширили їхні ресурсні та юридичні можливості. В контексті реалізації реформи також відмічаємо успішне проходження первинною ланкою медичного забезпечення району основного етапу із укладання декларацій сімейними лікарями з населенням. За останніми даними їх заключено з 16325 громадян, при цьому всі наявні сімейні лікарі в повному обсязі заповнили визначені законодавством максимальні квоти обслуговування пацієнтів.

      Матеріально-технічна база закладів враховуючи загальнодержавний масштаб реформи покращувалася в першу чергу за рахунок державного бюджету, а також додатково за кошти відповідних програм Світового банку, обласного та місцевих бюджетів. В більшій мірі відповідними засобами укомплектовувалися заклади первинної ланки, оскільки практичне впровадження реформи в ній розпочалося дещо раніше. Так, протягом року для потреб первинної ланки було придбано 18 одиниць комп’ютерної техніки, проведено ремонти будівлі Центру та амбулаторії в с. Вікторія, за сприяння Департаменту охорони здоров’я передано додатковий автомобіль для збору та перевозу аналізів вартістю 540 тис. грн. (Citroen), а в рамках проекту Світового Банку „Поліпшення здоров’я на службі у людей“ надано медичні прилади та витратні матеріали для діагностики. У відповідності до цільової державної програми розпочато будівництво амбулаторій в селах Березова Рудка та Велика Круча орієнтовною вартістю 7,5 млн. кожна. Рівень виконання робіт по останніх оцінюється у 18-20%. Також в рамках даної програми виділено два службових автомобілі для укомплектування новозбудованих амбулаторій.

      Для потреб КП „Пирятинська центральна районна лікарня“ в звітному періоді було проведено оновлення обладнання та проведення поточних ремонтів на загальну суму 658,4 тис. грн. По відповідній програмі Світового банку отримано прилади та інструменти на суму 984 тис. грн. Крім цього вже завершено зовнішні утеплювальні роботи на суму 666 тис. грн. та виконана більша частина внутрішніх робіт на суму 480 тис. грн. по хірургічному відділенні, проведено І-ий етап капітального ремонту педіатричного відділення (990 тис. грн.). На найближчу чергу по даній установі також заплановані завершення капітального ремонту педіатричного відділення та капітальний ремонт будівлі по вул. Соборна 29.

       Окремим досягненням поточного року в сфері медицини стали позитивні результати втілюваних на території району заходів із заповнення вакантних посад лікарів. Так в амбулаторію с. Велика Круча залучено сімейного лікаря, а до КП „Пирятинська центральна районна лікарня“ лікаря-травматолога. В зв’язку з високою актуальністю даної проблеми для району вживаються заходи щодо додаткового стимулювання молодих лікарів, що мають бажання працювати в місцевих громадах, в тому числі шляхом їх забезпечення житлом на пільгових умовах. Так в звітному році продовжено практику відшкодування таким особам оренди за житло, а одному лікарю придбано житло на суму 257 тис. грн. Враховуючи ще доволі високу потребу закладів району в старшому медичному персоналі доцільно продовжити роботу в даному напрямку в майбутньому.

      Привнесені медичною реформою зміни в галузі ще не в повній мірі розкрили свою ефективність, але вже дозволяють підвищити оперативність надання послуг та якість обслуговування. В нових реаліях в районі за рік вже надано 220 тис. медичих послуг.

      Завершивши основний етап зі створення опорних шкіл галузь освіти району основними цілями на 2018 рік вбачала поступове покращення матеріально-технічної бази, впровадження нових методик та програм навчання для всебічного розвитку дітей, сприяння покращенню показників здоров’я молодшого покоління. З цією метою в школах та дошкільних навчальних закладах було організовано якісний навчальний процес, в якому брали участь 969 школярів та 326 вихованців дошкільних навчальних закладів. Сама мережа змін у 2018 році не зазнала.

       На виконання завдання з покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти з метою досягнення стандартів нової української школи та загального покращення навчального процесу у звітному році виконано ремонт та переобладнання харчоблоків в усіх школах району загальною вартістю близько 500 тис. грн. та придбано нові парти та інші меблі для всіх перших класів на суму 400 тис. грн. Окремо в с. Вікторія проведено поточний ремонт будівлі школи на суму 197 тис. грн., а в с. Теплівка з метою більш якісного та ефективного опалення закладу на засадах державного-приватного партнерства збудовано нову модульну котельню. Окрім цього в школи за потреби періодично придбавалося необхідне комп’ютерне та навчальне обладнання. Роботи із покращення матеріально-технічної бази дошкільних закладів включали відповідні поточні ремонти та облаштування прилеглих територій у Великокручанській, Березоворудській, Дейманівській, Білоцерківській, Давидівській сілсьських радах на загальну суму 831 тис. грн.

         З метою зміцнення здоров’я дітей та підвищення рівня їх фізичного розвитку протягом літа в районі організовано та успішно проведено широку оздоровчу компанію. В її рамках на території району в пришкільних таборах було оздоровлено 668 дітей та ще 102 дитини у відповідних позаміських закладах області.

      Діяльність закладів культури у 2018 році була в основному сконцентрована на наданні населенню широкого спектру культурних послуг, розвитку творчого потенціалу та самоідентичності району, а також зміцненню матеріально-технічної бази. Відповідно за звітний період було проведено 1085 культурно-мистецьких заходи, які відвідало понад дванадцять тисяч глядачів, забезпечено функціонування 171 гуртка та  26 любительських об’єднань та клубів за інтересами, проведено 78 екскурсій в Березоворудському музеї, прийнято оціночно 2,5 тис. туристів.  

       Пирятинська централізована бібліотечна система протягом звітного періоду обслужила 12310 користувачів, книжковий фонд поповнився на 1478 примірників книг. Більшість сільських клубів та будинків культури також поповнилися у звітному періоді сценічним інвентарем, мультимедійними системами, меблями на загальну суму близько 400 тис. грн.

Наверх ↑