ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ІI КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Версія для друкуВерсія для друку

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ПИРЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ІI КВАРТАЛ 2019 РОКУ

 

     Базові умови та фактори, що впливають на загальну економічну та соціальну ситуацію району в І-му півріччі 2019 року були не в повній мірі сприятливими, але разом з тим залишалися стабільними та прогнозованими, що дозволило продовжити поетапну реалізацію намічених на початку року цілей та завдань з впровадження реформ та проектів довгострокового розвитку розпочатих у попередніх періодах. Завдяки проведеній роботі досягнуто прогресу у реформуванні та якісному розвитку медичної та соціальної сфер, забезпечено загальну стабільність та розвиток інфраструктури, і попри все ще збереження складної ситуації дещо покращити динаміку економічних показників та виконання бюджетів.

    На фоні загалом помірно успішного розвитку району найбільш нестабільна ситуація спостерігається у сфері економіки і особливо промисловості. Серед усіх підприємств, за якими проводилося спостереження, протягом звітного періоду стійку позитивну тенденцію нарощення показників діяльності показали ТОВ „Пирятинський Делікатес“ та ДП „Пирятинське лісове господарство“, які збільшили реалізацію в порівнянні з минулим роком на 15,3% та близько 12% відповідно, та частково ТОВ „Пирятиндрев“, який завдяки активізації у ІІ-му кварталі зміг наростити результати на 2,5%. Решта суб’єктів господарювання спрацювали неоднозначно демонструючи в різних місяцях, як позитивні так і негативні результати  діяльності. І хоча протягом останніх місяців по більшості підприємств спостерігається позитивні зміни, загальна ситуація в порівнянні з відповідним періодом 2018 року є гіршою - показник реалізації продукції знизився на 13,9 % склавши 663,9 млн. грн. Основною причиною сформованої тенденції як і в попередніх періодах є спад діяльності ТОВ „Пирятинський сирзавод“, що наразі демонструє зниження виробництва та реалізації продукції на 16,5%. Крім нього погіршення показників мається і на ряді інших крупних підприємств ТОВ „ПСП Буд“- на 14,1%, ТОВ „Малдс Груп“ – на 7,7%, ТОВ „Оріон“ – на 6,7%, УВП „УТОС“ – на 20,4%. Така тенденція потенційно може мати негативні наслідки в довгостроковій перспективі, і тому потребує вжиття консолідованих заходів з її подолання як з боку влади так і з боку бізнесу.

    Початок збору ранніх зернових, що припав на останній місяць звітного періоду значно активізував та підвищив результативність галузі сільського господарства, яка після невисоких показників І кварталу вийшла на тенденцію інтенсивного росту. Більший приріст мається по напрямку рослинництва – 61,2%, але і напрямок тваринництва також виріс на 3,4%. Загальний же рівень росту даного сектору економіки в порівнянні з 2018 роком склав 4,1%, а обсяг виробленої продукції досягнув 13,7 млн. грн.

 

     Наразі збір ранніх зернових вже успішно завершено. Намолочено 34 тис. тонн. ранніх зернових та зернобобових, при середній урожайності 47,4 ц/га. Отриманий врожай є доволі високим, що зокрема підтверджується третім місцем зайнятим районом по області за показником врожайності пшениці (58 ц/га), що створює належний фундамент і для забезпечення продовольчої безпеки в районі і для достатнього прибутку підприємств. Досягнуті успішні показники збору ранніх зернових, не вичерпують весь потенціал росту галузі в цьому році, адже основними культурами в районі є пізні зернові, і їхній збір розпочнеться в найближчий час. Умови для розвитку даних культур були вцілому сприятливі, і їх валовий збір очікується на рівні 200 тис. тонн., що дозволить аграрним підприємствам ще значно збільшити показники свого розвитку.

    Підприємства, що займаються тваринництвом, за звітний період приростили поголів’я ВРХ  на 122 голови (4,8%) до 2662 тварин, паралельно з цим продовжуючи покращення його продуктивності, в рамках чого надої молока були підвищені на 184 тонни (4,37 %) до 4393 тонн, а надої на одну корову на 101,5 кг (2,9%) до 3563 кг. Щодо решти напрямків даного сектору економіки – свинарства, конярства та птахівництва, то наразі вони перебувають в кризовому стані і не справляють значного впливу на розвиток галузі.

   Враховуючи поточні тенденції розвитку агросектору, він залишається пріоритетним елементом економіки для держави та місцевих органів влади, у зв’язку з чим протягом звітного періоду проводилася його активна підтримка та стимулювання розвитку. Зокрема з початку року було проведено 7 інформаційно-консультаційних семінарів серед населення та виробників в с. Велика Круча, Смотрики, Каплинці, Березова Рудка та м. Пирятин, в тому числі із залученням експертів обласної дорадчої служби та Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації. Іншим напрямком роботи було залучення як суб’єктів господарювання та і особистих селянських господарств до державних та обласних програм підтримки галузі, що включала надання методичної допомоги, інформаційного супроводу при підготовці та поданні відповідних документів а також організації виплати дотацій домогосподарствам, що утримують молодняк ВРХ. Вжиті заходи дозволили зокрема надати населенню дотацій на 185 телят на суму 249,7 тис. грн.

    Крім успіхів у виробничій сфері, галузь сільського господарства продемонструвала високу активність і по напрямку залучення інвестицій. Так, обсяг капіталовкладень агропідприємств за звітний період склав понад 63 млн. грн. з , що складає основу усіх інвестицій району, обсяг яких оцінюється у 85 млн. грн. На дані кошти суб’єктами господарювання було закуплено 17 одиниць техніки на суму 56 млн. грн., а ТОВ „Леляківське“ збудовано мінісироварню вартістю 6,5 млн. грн. Таким чином підприємство поступово створює навколо себе комплексний кластер виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Решту інвестицій із загального потоку склали точкові оновлення виробничих фондів промислових підприємств та капіталовкладення в інфраструктуру громад. Обсяг останніх фактично склав близько 8,2 млн. грн. але в той же час в районі продовжуються реалізовуватися ряд масштабних проектів у сфері медицини та культури, що підвищить їх обсяг до кінця року.

     В сфері малого підприємництва за підсумками І-го півріччя дещо прискорилася тенденція закриття суб’єктів господарювання, в результаті чого після невеликого росту в І-му кварталі, в подальшому основні показники галузі практично не змінилися. Так чисельність юридичних осіб склала – 165 осіб, що практично дорівнює початку року, а фізичних осіб підприємців зросла на 5% досягши показника 939 суб’єктів. Стабільність даного сектору та початок збору урожаю позитивно вплинули на формування цін на споживчому ринку, основні товари на якому в більшості здорожчали лише на 1-3%, а овочева група товарів здешевшала на 5-15%.

    Активізація економіки і в першу чергу сільськогосподарських підприємств в сукупності з вжитими заходами по економії коштів та оптимізації видатків дозволили за підсумками І-го півріччя покращити бюджетну ситуацію підвищивши показники наповнюваності бюджетів та знизивши рівень їх недовиконання, по тих громадах в яких дана ситуація була присутня. Так, зведений бюджет району по доходах загального фонду (без  врахування трансфертів) за І півріччя поточного року виконано на 108,5 %. При планових призначеннях затверджених місцевими радами на звітний період 27655,2 тис. грн., фактично надійшло податків і зборів у сумі 29992,4 тис. грн. Темп приросту до січня-червня 2018 року становить 19,5%, тобто доходи зросли порівняно з минулим роком в цілому на 2998,5 тис. грн.

    Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб за січень-червень 2019 року склали 15110,7 тис. грн., при плані 14346,1 тис. грн., що становить 105,3%. Сума перевиконання складає 764,6 тис. грн.

   Невиконання планових завдань дохідної частини загального фонду  все ще спостерігається  по Вікторійському- 80,5%, Білоцерківському – 79,9%, Харківецькому- 84,2%  сільських бюджетах, де не забезпечено виконання акцизного податку, плати за землю та єдиного податку відповідно. 

    До доходної частини спеціального фонду зведеного бюджету  району  (без врахування трансфертів з державного бюджету) при річному плані 632,7 тис. грн., фактично надійшло 3 229,1 тис. грн., або більше у 5 раз.

    Видаткова частина зведеного бюджету району за І півріччя 2019 року по загальному фонду  виконана в сумі 114 967,7 тис. грн., що становить 85,1 відсотків при планових показниках на відповідний період з урахуванням змін  135 040,5 тис. грн.

   Ринок праці в звітному періоді зберіг стабільність, а завдяки фактору сезонності та активній роботі Пирятинської філії обласного центру зайнятості та інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єктів бізнесу навіть дещо покращив ряд своїх показників. Позитивних результатів зокрема досягнуто по працевлаштуванню безробітних – за звітний період 516 з них влаштовано на постійну роботу та 192 людини залучено до громадських робіт, підвищенню їхньої кваліфікації та відповідності запитам працедавців – з початку року 162 особи направлено на професійне навчання, а також створенню та легалізації нових робочих місць, чисельність яких вдалося збільшити на 58 та 29 відповідно. В комплексі це сприяло зростанню загальної чисельності працюючих по основних підприємствах району в порівнянні з початком року на 5%. Середня заробітна плата по району за останніми відомими даними (травень 2019) склала 6536 грн. на місяць.

    В сфері соціального захисту населення району протягом січня-червня 2019 року відповідно до державних програм успішно впроваджено ряд ініціатив спрямованих на розширення підтримки окремих верств населення та формування якісно нових підходів надання допомоги людям. Найбільш значимими з них стали запуск механізмів монетизації субсидій, „муніципальна няня“ та надання допомоги на дітей, що виховуються в багатодітних сім’ях. В результаті близько 5400 осіб протягом опалювального періоду, та близько 600 осіб після його завершення отримали субсидії у грошовій формі та змогли підвищити ефективність використання даної допомоги, а 128 сімей з дітьми отримали допомогу на загальну суму 766,1 тис. грн. Решта функцій по соціальній підтримці жителів відповідними органами влади виконувалась в штатному режимі, що дозволило своєчасно та в повному обсязі провести виплату пільг, допомог та відшкодувань різним групам соціально незахищених верств населення на загальну суму понад 21,8 млн. грн., що дозволило забезпечити соціальну стабільність в районі. З метою подальшого вдосконалення механізмів соціального захисту населення, наразі проводиться підготовка до наступного етапу монетизацію решти видів пільг та допомог.

    В зв’язку зі складною ситуацією з виконанням бюджетів, яка ще до кінця не виправлена, сільські ради та інші розпорядники бюджетних коштів змушені були відтерміновувати реалізацію запланованих на звітний період інфраструктурних інвестицій. І хоча їхній фактичний обсяг загалом оцінюється в 8,2 млн. грн, більшість крупних проектів наразі знаходяться на різних стадіях виконання робіт і остаточно ще не завершені. До таких зокрема відносяться будівництва амбулаторій в с. Велика Круча та с. Березова Рудка, капітальний ремонт педіатричного відділення КП „Пирятинська ЦРЛ“, які виконані приблизно на 50%, реконструкція центру громади в с. Малютинці, де роботи знаходяться лише на початковій стадії. В той же час попри складнощі з акумулюванням коштів найбільш нагальні проекти та ті що фінансувалися за рахунок бюджетів вищих рівнів в переважній більшості впроваджені в повному обсязі. Так за співфінансування з обласного бюджету в звітному періоді завершено встановлення систем освітлення в на території КП „Пирятинська ЦРЛ“ та сіл Каплинцівської сільської ради, введено в експлуатацію майданчик зі штучним покриттям в с. Вікторія.

   Крім цього практично в повному обсязі виконано заплановані роботи по ремонту дорожнього покриття району – відновлено 1200 кв. м. районних доріг на суму 1,2 млн. грн. та 6100 кв. м. місцевих доріг на суму 1,6 млн. грн. в Каплинцівській, Білоцерківській, Давидівській, Дейманівській, Сасинівській, Смотриківській сільських радах. По інших сферах відчутними інвестиціями стали реконструкція системи водопостачання в Сасинівка, встановлення систем освітлення в населених пунктах Березоворудської, Білоцерківської, Великокручанської, Сасинівської сільських рад, реконструкції будинків культури в селах Каплинці, Вечірки, Березова Рудка, Харківці, капітальний ремонт ДНЗ Теплівської сільської ради та утеплення хірургії КП „Пирятинська ЦРЛ“.

    Освітній округ Пирятинського району у січні-червні 2019 року функціонував у відповідності до вимог „Нової Української школи“, виконуючи завдання із надання якісних освітніх послуг, всебічного розвитку та оздоровлення дітей, а також подальшого покращення матеріально-технічної бази своїх закладів. Скоординована робота в даних напрямках дозволила забезпечити якісне навчання та виховання 969 учнів та 326 дітей дошкільного віку та належне функціонування 11 шкіл, 18 закладів дошкільної освіти й 1-го позашкільного, які вони відвідували. Після завершення навчального року дітям було організовано належні умови для оздоровлення, для чого були створені 13 пришкільних таборів та організовано поїздки в спеціалізовані відпочинково-оздоровчі заклади області та країни. За підсумками даної кампанії в районі було оздоровлено 678 дітей та ще 111 відпочили в таборах Одеської, Полтавської та Київської областей.

   Із закінчення навчального року в освітній мережі також почався основний етап покращення матеріально-технічної бази закладів. В літній період було проведено оновлення шкільних меблів, здійснено закупівлю сучасного мультимедійного і комп’ютерного обладнання на загальну суму близько 1,9 млн. грн. Господарчою групою в усіх школах району проведено комплекс підготовчих робіт до нового навчального року, а сільськими радами здійснено аналогічну роботу по дитячих садках – виконано поточні ремонти класів, харчоблоків, заміну сантехніки, систем очистки води та кухонного обладнання тощо. Таким чином освітня мережа в повній мірі готова зустріти учнів та вихованців нового навчального року комфортними умовами для здобуття знань.

    Проведені у первинній у 2018 році та вторинній на початку 2019 року ланках медицини району структурні реформи, в рамках яких дані галузі стали автономними та перейшли на прямі механізми фінансування з Державного бюджету дозволили даній сфері у І-му півріччі 2019 року активно вдосконалювати свою матеріально-технічну базу та поступово піднімати якість медичних послуг, покращуючи показники здоров’я населення. За даний період всіма закладами району було надано 87 тис. медичних послуг та проліковано в стаціонарі 2490 хворих. КП „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ продовжив активну роботу по укладанню декларацій збільшивши чисельність закріплених за лікарями жителів до 19304, а також інформатизацію власних послуг, зокрема з видачі рецептів.  

    Важливим здобутком впроваджених реформ стала підвищена підтримка галузі з боку держави та органів влади різного рівня, що дозволило залучити кошти на матеріально-технічний розвиток мережі. Так в І-му півріччі КП „Пирятинська центральна районна лікарня“ облаштовано поліклінічне відділення на території стаціонару в колишньому гінекологічному відділенні, встановлено нове освітлення на території закладу, проводяться масштабні реконстукції хірургічного, педіатричного відділень та поточні ремонти акушерсько-гінекологічного відділення. В первинній ланці в цей же період було відновлено роботи по будівництву амбулаторій в с. Велика Круча та с. Березова Рудка, закуплено ряд обладнання та медикаментів для підвищення якості функціонування ФАПів та залучено близько 500 тис. грн. на придбання діагностичного обладнання. Реалізація запланованих заходів дозволить вже до кінця року відчутно підняти рівень медичних послуг в районі.

    Мережа культурних закладів району після виключення з неї районного будинку культури, який передано Пирятинській міській раді, активно перебудовувалася для якнайкращого задоволення культурних потреб сільського населення. В результаті за І-ше півріччя збої та нарікань на роботу закладів немає – вони поступово розвиваються та продовжують забезпечувати культурне життя в громадах. Так бібліотечний фонд поповнено 99 новими книгами та 45 видами періодичних видань. За підтримки сільських рад проведені ремонтні роботи та придбання обладнання і інвентарю в сільських клубах сіл Харківці, Білоцерківці, Вікторія, Смотрики, Кейбалівка, Малютинці, проведено реконструкцію систем опалення в Центрі дозвілля в с. Березова Рудка на суму 150 тис. грн. До кінця року в даній галузі планується реалізувати ще ряд проектів по її розвитку.

 

 

Наверх ↑