Історія краю

Версія для друкуВерсія для друку

Котелевський район знаходиться у пiвнiчно-схiднiй частинi Полтавської областi, площа 0,8 тис. кв. км. У районi 39 населених пунктiв (одне селище мiського типу, 38 сiл). Район розташований у межах Приднiпровської низовини, поверхня рiвнинна. По територiї протiкає 8 рiчок: Ворскла, Котельва, Котелевка, Орiшнє, Мерла, Трюханiвка (Труханiвка), Ковжижа, Суха Грунька.

Кориснi копалини: природний газ, нафта, пiсок будiвельний, глина. На територiї села Микiлка вiдкрито запаси мiнеральних вод.

Населення - 21,5 тисячi жителiв.

Районний центр - селище мiського типу Котельва.

Котелевський район утворено в 1923 роцi, як такий, що належав до Охтирської округи Харкiвської губернiї. В 1925 роцi район приєднано до Полтавської округи. Котелевський район лiквiдовувався в 1930 роцi, вiдновлений в 1939 роцi. Вдруге район лiквiдовувався в 1962-1965 роках.

На територiї району розмiщенi такi пiдприємства, установи та органiзацiї: ЗАТ "Котелевська фабрика "Прогрес", ЗАТ "Котелевський комбiкормовий завод", Котелевське, Рублiвське, Борiвське лiсництва Полтавського держлiсгоспу, 13 сiльськогосподарських кооперативiв i товариств, з них з найбiльшими за виробничим потенцiалом є СВК "Маяк" i "Батькiвщина", дiє 18 фермерських господарств.

У районi один навчально-виховний комплекс № 1 iменi С.А. Ковпака, 8 загальноосвiтнiх шкiл I-III ступенiв, 5 шкiл I-II ступенiв, 3 - 1 ступеня, СПТУ № 54. Працює районна та три дiльничних лiкарнi, 17 фельдшерсько-акушерських пунктiв, 5 аптек, оздоровчi дитячi табори "Ковпакiвець", "Орлятко", 24 Будинки культури, кiнотеатр, дитяча музична школа, районний музей побуту та ремесел, дiє народний хоровий колектив "Оксамит", виходить газета "Народна трибуна", є готель.

В районi два парки, одна пам’ятка садово-паркового мистецтва - Ковпакiвський лiсопарк, а також 19 державних заказникiв i заповiдних об’єктiв мiсцевого значення.

На територiї Котелевського району розташованi такi археологiчнi пам’ятники: Бiльське Городище (Європейського значення) курган "Вiтовтова Могила", "Розрита Могила", кургани в урочищах: "Скоробiр", "Осняги", "Саранчове Поле","Котелевське городище" (ще понад 40 курганiв), також поселення доби неолiту, бронзи, скiфського часу, черняхiвської культури Київської Русi.

Пам’ятка архiтектури: Троїцька церква (дiюча), мурована в смт. Котельва, освячена в 1812 роцi.

На територiї району спорудженi пам’ятники: Шевченку Т.Г. (1964 р.), Гнедичу М.I. (1987), Ковпаку С.А. (1948). Пам’ятнi знаки на мiсцi втечi з-пiд варти (1768) Максима Залiзняка (1977), жертвам голодомору i репресiй 1932 - 1933 рокiв (1993).

Видатнi уроженцi Котелевського району: Румуальд Миронович - склав великий рукописний збiрник зi своїх та чужих творiв, писаних українською та польською мовами; Петро Рогуля - український художник, який писав iкони для собору Охтирського Троїцького монастиря, Покровської церкви у Котельвi; Гнєдич М.I. - росiйський поет i перекладач, переклав "Iлiаду" Гомера; Сливицький О.I. - ад’юнкт Харкiвського унiверситету, утримувач приватного пансiону, автор працi "Вiйна за незалежнiсть Сполучених Американських Штатiв"; Матушинський А.М. - художнiй критик; Мiллер Д.П. - український iсторик; Твердохлiбов О.Д. - український краєзнавець; Бурлюк М.Д. - росiйський поет; Ковпак С.А. - державний дiяч УРСР, двiчi Герой Радянського Союзу, керiвник одного з партизанських з’єднань на Українi; Конвiсар В.I. - доктор технiчних наук; Салашний Я.Я. - Герой Соцiалiстичної Працi; Дрижирук А.I. - лауреат Державної премiї УРСР; Перебийнiс В.I. - доктор економiчних наук. Острянин Д.Х. - український фiлолог; член-кореспондент АН УРСР; Деснянський Iван (Сакун Iван) - поет; Соболь М.О. - державний дiяч УРСР; Сидоренко А.К. - лауреат Ленiнської премiї; Самуйло В.Ф. - вiдомий архiвiст i краєзнавець; Петренко Д.Т. - Герой Радянського Союзу; Брикель П.П. - Герой Радянського Союзу; Шевченко М.В. - Герой Соцiалiстичної Працi; Дiхтяр М.I. - Герой Радянського Союзу; Коросташов О.Г. - Герой України; Iвницька Т.В. - народна художниця; Спичак I.I. - Герой Радянського Союзу (посмертно); Мироненко I.А. - член Нацiональної Спiлки письменникiв України; Било Йосип (Дiхтяр Iгор) - український поет-сатирик.

Наверх ↑