Книга відгуків та пропозицій

Версія для друкуВерсія для друку

Шановні споживачі!

Звертаємо увагу на такий інструмент захисту Ваших споживчих прав як Книга відгуків і пропозицій.

Всі підприємства роздрібної торгівлі та заклади ресторанного господарства незалежно від форм власності обов’язково повинні вести Книгу відгуків і пропозицій, в яку споживачі записують звернення, скарги, пропозиції, відгуки та зауваження.

Суб'єкти господарювання повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується:

- інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу,

- Книга відгуків та пропозицій,

- адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

Книга відгуків та пропозицій надає можливість споживачеві звернутися безпосередньо до суб’єкта господарювання для більш швидкого вирішення спірного питання без участі контролюючих органів, що дає змогу добросовісним суб’єктам господарювання належним чином відреагувати на скаргу споживача.

Працівник суб’єкта господарювання, дії якого викликали нарікання, повинен не пізніше наступного дня повідомити про це керівника або його заступника  та надати письмове пояснення з приводу його виникнення. Керівник  зобов'язаний в тижневий термін розглянути запис, що внесений до Книги відгуків і пропозицій, розібратися по суті питання та вжити необхідних заходів до усунення недоліків і порушень в роботі підприємства або до реалізації висловлених пропозицій, та за результатами розгляду заяви повинен у тижневий строк, в обов'язковому порядку, надіслати письмову відповідь споживачу за вказаною ним адресою.

 

Відсутність в підприємствах роздрібної торгівлі (закладах ресторанного господарства) Книги відгуків і пропозицій, недодержання порядку її ведення є порушенням правил торговельного обслуговування населення, за що керівник підприємства несе адміністративну відповідальність.

 

 

 

 

Наверх ↑