Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

Версія для друкуВерсія для друку

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

Відповідно до статей 115 КЗпП України та 24 Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов'язаний здійснювати виплату заробітної плати найманим працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, з обов'язковим дотриманням таких вимог:

- по-перше, не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів,

- по-друге, не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Якщо виплата заробітної плати проводиться на один і більше календарних місяців, то відповідно до статей 34 Закону України «Про оплату праці» та 1 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» роботодавець зобов'язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати.

Якщо заробітну плату не отримано своєчасно з вини працівника, то вона компенсації не підлягає.

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати згідно ст. 34 Закону України «Про оплату праці» провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.

Компенсації підлягають грошові доходи населення разом із сумою індексації, що отримані у гривнях на території України та не мають разового характеру. Перелік таких доходів наведено в п. 3 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 року № 159 (далі – Порядок № 159).

Нарахування компенсації провадиться один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати. Виплачується компенсація в місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

Якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати індексації не підлягає.

Наведемо у вигляді формули порядок розрахунку компенсації заробітної плати:

Ск = ЗПчист х (Iі х Iі + 1 х… х In х 100 - 100) : 100, де

Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх обов'язкових утримань (тобто «до виплати    працівнику»), але не виплачена у строк не з вини працівника;

Iі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (ділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (ділений на 100).

Нормативні документи, що регулюють виплату компенсації:

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.;

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР;

Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050- III;

Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427;

Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159;

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

Надала  роз’яснення  головний  державний інспектор  О.І. Москаленко

Наверх ↑