Правила внутрішнього трудового розпорядку

Версія для друкуВерсія для друку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

     Відповідно до статті 43 Конституції України зазначено, що кожен громадянин має право на працю та на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам також гарантується захист від незаконного звільнення та право на своєчасне одержання винагороди за працю.

    У статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України), в якій визначено поняття трудового договору, зазначено, що працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену трудовим договором, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.

   Статтею 142 КЗпП України передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на підставі типових правил. У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну.

   Правила внутрішнього трудового розпорядку необхідно скласти в письмовій формі через те, що вони вважаються документом з організації процесів управління.

   Крім того, стаття 29 КЗпП України прямо вимагає, щоб до початку роботи за трудовим договором власник або уповноважений ним орган ознайомив працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

   Статтею 57 КЗпП України передбачено, що час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з законодавством.

   Основним нормативним актом, що регулює питання дисципліни праці та організації внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, етапові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій.

   На підставі типових правил розробляються правила внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням умов праці даного підприємства.

   Правила внутрішнього трудового розпорядку - це розроблений роботодавцем у встановленому порядку документ, який регламентує організацію праці і за допомогою якого підприємство забезпечує дотримання трудової дисципліни та нормативну поведінку працівників.

  У правилах внутрішнього трудового розпорядку мають бути детально висвітлені всі аспекти організації праці на підприємстві:

порядок прийняття і звільнення працівників;

основні обов’язки працівників та роботодавця;

час початку і закінчення роботи, а також час закінчення роботи в передвихідні та передсвяткові дні;

час, наданий для відпочинку і харчування;

час і місце отримання заробітної плати;

порядок видання розпоряджень, що стосуються роботи;

порядок ознайомлення із загальними інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки;

види заохочень за успіхи в роботі та стягнень за порушення трудової дисципліни.

   Вказані правила нагадують роботодавцю про обов'язок поліпшувати умови праці, дотримуватися вимог нормативно правових актів з охорони праці.

   Правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути обов’язково складені в письмовій формі - це вигідно як працівнику, так і роботодавцю.

Наверх ↑