Звіт про виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва Програм розвитку малого підприємництва за І квартал 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт

про виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва Програм розвитку малого підприємництва за І квартал 2018 року

    Основною стратегічною ціллю  розвитку Пирятинського району є побудова збалансованої конкурентноспроможної економіки на базі середнього та малого підприємництва, як ефективної бази, що зможе забезпечити значну генерацію робочих місць та підвищення доходів громадян, і відповідно відрахувань до місцевих бюджетів. У зв’язку з цим створення, сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку даної сфери, визначено одним з пріоритетних напрямків економічної політики  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на території району у 2018 році. В рамках реалізації даної політики органами виконавчої влади у І-му кварталі забезпечувалося якісне впровадження основних положень „Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки“. 

Однією з актуальних проблем підтримки підприємництва району є відсутність доступних та дешевих джерел кредитних коштів для започаткування та розвитку власної справи. В І кварталі 2018 року за ініціативи райдержадміністрації сесіями Пирятинської районної ради та Пирятинської міської ради затверджено окремі програми підтримки підприємництва - „Підтримка розвитку підприємництва Пирятинського району на 2018-2019 роки“ та „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ (далі – Програми). Дані Програми передбачають надання прямої фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом відшкодування з місцевих бюджетів вартості частини кредитів, що надаються фінансово-кредитною установою на реалізацію бізнес-проектів. А також додатково, в рамках даних Програм проводиться робота щодо інформування потенційних споживачів про місцевих виробників та їх продукцію.

У попередніх періодах вже проведено ряд заходів з метою активізації підприємницької діяльності, популяризації місцевих товаровиробників, ознайомлення потенційних споживачів з їх продукцією та участь у виставково-ярмаркових заходах – дану роботу продовжено і в 2018 році. З цією метою у соціальній мережі facebook продовжується наповнення сторінки „Вироблено На Пирятинщині“, яка є каталогом пирятинських виробників та їх продукції. У місцевій газеті започатковано рубрику „Свій до свого по своє“ та щотижнево друкуються рекламно-інформаційні статті про місцевих товаровиробників. А також поблизу найбільш відвідуваніших об’єктів торгівлі району розміщено рекламні біг-борди з лозунгами відповідної тематики.

З метою стимулювання підприємців та працівників до підвищення своєї кваліфікації, а також інформаційної підтримки з питань започаткування та розвитку власної справи, 01 березня за сприяння райдержадміністрації проведено конференцію „Лідерство та підприємництво – запорука розвитку Пирятинщини“ та організовано виставку місцевих виробників „Вироблено на Пирятинщині“. 15 березня проведено семінар на тему „Державні та регіональні програми підтримки і розвитку сільського господарства“, який провів директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації С.Фролов. Також, 27 та 28 березня за координації райдержадміністрації проведено семінари-практикуми на тематику створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні, а також альтернативних напрямків розвитку бізнесу в сільській місцевості, розвитку, популяризації, розширення ринків збуту, рекламування товарів власного виробництва, що відбулися за сприяння Швейцарсько-Українського проекту „SAFOSO“ спільно із ТОВ „Пирятинський сирзавод“ на території Смотриківської та Теплівської сільських рад. В заходах взяли участь діючі підприємці, сільськогосподарські виробники сіл та ініціативні жителі району. Крім того у І кварталі 2018 року проведено 3 семінари на тему „Як розпочати свій бізнес“.

Для підтримки якісного зворотного зв’язку від підприємців, щодо умов ведення бізнесу, в райдержадміністрації функціонують гарячі телефонні лінії, що дозволяють зв’язатися з керівництвом райдержадміністрації та відповідними структурними підрозділами.

Також, забезпечується моніторинг дотримання законодавства у сфері прийняття, виконання та відстеження результативності регуляторних актів. Станом на 1 квітня 2018 року в районі діє 252 регуляторних акти, в основному в сферах оподаткування, встановлення правил благоустрою, затвердження тарифів на комунальні послуги. При прийнятті актів розробниками в повній мірі дотримуються процедури публікації проектів у місцевій пресі та подальше обговорення із зацікавленими сторонами.

Інформаційно-консультаційна підтримка підприємців забезпечується через Центр надання адміністративних послуг, Раду підприємців та Координаційно-методичну раду з питань розвитку підприємництва. Центр надання адміністративних послуг при Пирятинській райдержадміністрації забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 48 найменувань. Центр в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням та працівниками для ефективного виконання своїх повноважень. Крім цього при Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді відкрито міський центр надання адміністративних послуг.

Райдержадміністрацією постійно здійснюється моніторинг та в межах повноважень вживаються заходи щодо створення умов для покращення інфраструктури підтримки підприємництва. Інформація, щодо діючих об’єктів інфраструктури даного напрямку розміщена на сайті райдержадміністрації та підтримується в актуальному стані. Крім того, на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється інформація про зміни і доповнення до діючого законодавства, які регламентують підприємницьку діяльність та щодо вільних площ об’єктів комунальної власності, які пропонуються для надання в оренду.

                                                                                                                                     Відділ економічного розвитку

                                                                                                                                                               і торгівлі райдержадміністрації

Наверх ↑