ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА І КВАРТАЛ 2019 РОКУ

Версія для друкуВерсія для друку

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА І КВАРТАЛ 2019 РОКУ

    Основною стратегічною ціллю  розвитку Пирятинського району є побудова збалансованої конкурентноспроможної економіки на базі середнього та малого підприємництва, як ефективної бази, що зможе забезпечити значну генерацію робочих місць та підвищення доходів громадян, і відповідно відрахувань до місцевих бюджетів. У зв’язку з цим створення, сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку даної сфери, визначено одним з пріоритетних напрямків економічної політики  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на території району у 2019 році. В рамках реалізації даної політики органами виконавчої влади у І-му кварталі забезпечувалося якісне впровадження основних положень „Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки“. 

      Для більш ефективного виконання завдань обласної програми та врахування місцевих особливостей розвитку галузі в районі в попередніх періодах були розроблені районна цільова програма „Підтримки розвитку підприємництва Пирятинського району на 2018-2019 роки“ та „Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки“, якими передбачено широкий спектр заходів з підтримки підприємництва. Враховуючи довгостроковий характер програм їх виконання продовжено і у 2019 році. 

      Одним з основних напрямків діяльності по підтримці підприємництва в рамках вищезазначених програм є формування умов для створення нових та розвитку існуючих підприємницьких ініціатив шляхом підвищення ефективності роботи діючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та створення додаткових інструментів з надання доступних та дешевих кредитних коштів для започаткування та розвитку власної справи. З цією метою райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування, а також міською радою  продовжено роботу по підготовці та впровадженню відповідних механізмів часткового відшкодування кредитів взятих підприємцями для здійснення інвестицій в реальний сектор економіки із створенням нових робочих місць та надання безповоротних грантів на аналогічні цілі. Зокрема  протягом звітного періоду райдержадміністрацією та Пирятинською міською ОТГ проводилися консультації та обговорення з бізнесом, окремих положень порядку функціонування даних механізмів, здійснювався розрахунок та акумулювання необхідного оптимального фінансування на їх впровадження,  а також проводилася роз’яснювальна робота щодо популяризації даних ініціатив та залучення до участі у відповідних програмах жителів району та суб’єктів господарювання.

    Окремо для підтримки розвитку підприємництва в галузі сільськогосподарського виробництва в районі діє районна програма „Розвитку та підтримки аграрного комплексу Пирятинщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року“. В рамках даної програми постійно здійнюється надання консультацій та передбачена можливість надання фінансової допомоги в розмірі до 250 тис. грн. для започаткування та розширення малих приватних підприємств та створення кооперативів. В січні-березні 2019 року в рамках даної програми підтримка суб’єктам господарювання не надавалася. Разом з тим, з початку 2019 року в рамках програми проведено 2 семінари в тому числі із залученням представників Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та інших установ на тематику сучасних методів і форм ведення сільського господарства та діючих програм з підтримки аграрної галузі.

       Також робота по впровадженню в районі доступних фінансових інструментів розвитку бізнесу включала і стимулювання формування належної інфраструктири підтримки підприєництва. Так райдержадміністрацією постійно здійснюється моніторинг та в межах повноважень вживаються заходи щодо створення умов для покращення такої інфраструктури. Інформація, щодо діючих об’єктів інфраструктури даного напрямку розміщена на сайті райдержадміністрації та підтримується в актуальному стані. Крім того, на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється інформація про зміни і доповнення до діючого законодавства, які регламентують підприємницьку діяльність та щодо вільних площ об’єктів комунальної власності, які пропонуються для надання в оренду.

    Окрім впровадження прямої фінансової підтримки в районі у 2019 році продовжено реалізацію напрацьованого у попередніх роках комплексу непрямих заходів  активізації підприємницької діяльності, направлених на популяризацію місцевих товаровиробників, ознайомлення потенційних споживачів з їх продукцією та участь у виставково-ярмаркових заходах. З цією метою у соціальній мережі facebook продовжується наповнення сторінки „Вироблено На Пирятинщині“, яка є каталогом пирятинських виробників та їх продукції, а також періодично публікуються інформаційні статті  про місцевих товаровиробників в місцевій пресі та на електронних ресурсах райдержадміністрації та міської ради. З початку року розпочалося напрацювання нових рекламних матеріалів та заходів із популяризації та підтримки малих місцевих суб’єктів господарювання, а також підготовка до організації виставкових заходів за участю місцевих товаровиробників.

    Ще одним важливим напрямком підтримки малого та середнього бізнесу передбаченого районними та міською програмами є стимулювання підприємців та працівників до підвищення своєї кваліфікації, а також інформаційної підтримки з питань започаткування та розвитку власної справи. З цією метою 28 березня для фермерів, дрібних та середніх агропідприємств і особистих селянських господарств було проведено семінар із залученням фахівців Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації та ряду приватних фінансових установ, на якому обговорено стан чинного законодавства та діючі механізми підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в аграрній сфері. Також 12 березня працівниками райдержадміністрації проведено семінар в с. Смотрики на тему сучасного ведення дрібного сільськогосподарського виробництва, впровадження кооперації та органічного землеробства, як перспективних форм самозайнятості населення. Крім цього протягом звітного періоду Пирятинською філією Полтавського обласного центру зайнятості проведено 3 семінари серед жителів району, з питань започаткування підприємницької справи.  Таким чином протягом І-го кварталу всього було проведено 5 семінарів та нарад на дану тематику.

    Для підтримки якісного зворотного зв’язку від підприємців, щодо умов ведення бізнесу, в райдержадміністрації функціонують гарячі телефонні лінії, що дозволяють зв’язатися з керівництвом райдержадміністрації та відповідними структурними підрозділами.

     Надання консультацій щодо започаткування власної справи, а також щодо можливостей залучення інвестицій для розвитку власного бізнесу організоване при  відділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, управлінні економіки виконкому Пирятинської міської ради, Пирятинській філії Полтавського обласного центру зайнятості.

     Також інформаційно-консультаційна підтримка підприємців забезпечується через Центри надання адміністративних послуг та Раду підприємців. Центр надання адміністративних послуг при Пирятинській райдержадміністрації забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 48 найменувань. Центр в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням та працівниками для ефективного виконання своїх повноважень. Крім цього при Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді також функціонує сучасний міський центр надання адміністративних послуг, який відповідає європейським нормам якості та прозорості обслуговування.

     З метою створення додаткових стимулів для ведення бізнесу в районі, райдержадміністрацією вивчається питання утворення місцевого індустріального парку або бізнес інкубатора.   

    Райдержадміністрацією забезпечується моніторинг дотримання законодавства у сфері прийняття, виконання та відстеження результативності регуляторних актів. Станом на 1 квітня 2019 року в районі діяло 236 регуляторних акти, в основному в сферах оподаткування, встановлення правил благоустрою, затвердження тарифів на комунальні послуги. При їх прийнятті розробниками в повній мірі було дотримано процедури публікації проектів у місцевій пресі та обговорення із зацікавленими сторонами. Також на території району основною частиною органів місцевого самоврядування здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторних актів. Інформація про плани прийняття та переліки діючих регуляторних актів розміщуються на відповідних сайтах Пирятинської райдержадміністрації, Пирятинської районної ради, власних сайтах сільських рад та Пирятинської міської ради, а також друкуються у місцевих газетах.

                                                                                                                                                                   Відділ економічного розвитку

                                                                                                                                                                  і торгівлі райдержадміністрації

Наверх ↑