ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

Версія для друкуВерсія для друку

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

 

Основною стратегічною ціллю  розвитку Пирятинського району є побудова збалансованої конкурентноспроможної економіки на базі середнього та малого підприємництва, як ефективної бази, що зможе забезпечити значну генерацію робочих місць та підвищення доходів громадян, і відповідно відрахувань до місцевих бюджетів. У зв’язку з цим створення, сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного розвитку даної сфери, визначено одним з пріоритетних напрямків економічної політики  райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на території району у 2019 році. В рамках реалізації даної політики органами виконавчої влади у І-му півріччі забезпечувалося якісне впровадження основних положень „Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки“. 

     Ефективне виконання завдань обласної програми разом з врахуванням місцевих особливостей розвитку галузі в районі досягається за рахунок продовження реалізації у 2019 році розроблених та прийнятих в попередніх періодах районної цільової програми „Підтримки розвитку підприємництва Пирятинського району на 2018-2019 роки“ та „Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки“, якими передбачено широкий спектр заходів з підтримки підприємництва. 

      Одним з основних напрямків діяльності по підтримці підприємництва в рамках вищезазначених програм є формування умов для створення нових та розвитку існуючих підприємницьких ініціатив шляхом підвищення ефективності роботи діючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та створення додаткових інструментів з надання доступних та дешевих кредитних коштів для започаткування та розвитку власної справи. З цією метою райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування, а також міською радою  продовжено роботу по підготовці та впровадженню відповідних механізмів часткового відшкодування кредитів взятих підприємцями для здійснення інвестицій в реальний сектор економіки із створенням нових робочих місць та надання безповоротних грантів на аналогічні цілі. Так  протягом звітного періоду райдержадміністрацією та Пирятинською міською ОТГ продовжено проведення консультацій та обговорення з бізнесом, окремих положень порядку функціонування даних механізмів та акумулювання необхідного оптимального фінансування на їх впровадження,  а також розширено роз’яснювальну роботу щодо популяризації даних ініціатив та залучення до участі у відповідних програмах жителів району та суб’єктів господарювання. Зокрема 10 травня проведено відповідну нараду з головами сільських рад, на якій було обговорено найближчі перспективи та можливі варіанти надання фінансової підтримки з місцевих бюджетів підприємцям-початківцям чи діючим підприємцям, що бажають розширити власну діяльність. 

    Окремо для підтримки розвитку підприємництва в галузі сільськогосподарського виробництва в районі продовжує діяти районна програма „Розвитку та підтримки аграрного комплексу Пирятинщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року“. В рамках даної програми постійно здійнюється надання консультацій та передбачена можливість надання фінансової допомоги в розмірі до 250 тис. грн. для започаткування та розширення малих приватних підприємств та створення кооперативів. В січні-червні 2019 року в рамках даної програми підтримка суб’єктам господарювання не надавалася. Разом з тим, з початку 2019 року в рамках програми проведено 7 семінарів в тому числі із залученням представників Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби та інших установ на тематику сучасних методів і форм ведення сільського господарства та діючих програм з підтримки аграрної галузі.

       Також робота по впровадженню в районі доступних фінансових інструментів розвитку бізнесу включала і стимулювання формування належної інфраструктири підтримки підприєництва. Так райдержадміністрацією постійно здійснюється моніторинг та в межах повноважень вживаються заходи щодо створення умов для покращення такої інфраструктури. Інформація, щодо діючих об’єктів інфраструктури даного напрямку розміщена на сайті райдержадміністрації та підтримується в актуальному стані. Крім того, на офіційному сайті райдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється інформація про зміни і доповнення до діючого законодавства, які регламентують підприємницьку діяльність та щодо вільних площ об’єктів комунальної власності, які пропонуються для надання в оренду. Так за 6 місяців звітного року опубліковано 17 статей на тематику роз’яснення господарського законодавства, інформування про інфраструктуру підтримки підприємництва та популяризацію підприємницьких ініціатив, проведене індивідуальне інформування та залучення підприємців до обласних конкурсів та програм підтримки даної сфери, забезпечене постійне ведення інформаційно-довідкового розділу „Розвиток підприємництва“. Паралельно з цим в рамках сприяння отримання суб’єктами підприємництва доступу до інвестиційних ресурсів, проводилося їх інформування та залучення до обласних та загальнодержавних програм підтримки бізнесу, програми співпраці з ЄБРР, „Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року“ тощо.

    Окрім впровадження прямої фінансової підтримки в районі у 2019 році продовжено реалізацію напрацьованого у попередніх роках комплексу непрямих заходів  активізації підприємницької діяльності, направлених на популяризацію місцевих товаровиробників, ознайомлення потенційних споживачів з їх продукцією та участь у виставково-ярмаркових заходах. З цією метою у соціальній мережі facebook продовжується наповнення сторінки „Вироблено На Пирятинщині“, яка є каталогом пирятинських виробників та їх продукції, а також періодично публікуються інформаційні статті  про місцевих товаровиробників в місцевій пресі та на електронних ресурсах райдержадміністрації та міської ради.  Також з початку року була проведена робота із залучення підприємців району до участі у формуванні каталогу продукції Товаровиробників Полтавщини, конкурсі „Кращі товари Полтавщини“, „Каталогу експортерів Полтавщини“.  Крім цього продовжувалося напрацювання нових рекламних матеріалів та заходів із популяризації та підтримки малих місцевих суб’єктів господарювання, а також підготовка до організації виставкових заходів за участю місцевих товаровиробників.

    Ще одним важливим напрямком підтримки малого та середнього бізнесу передбаченого районними та міською програмами є стимулювання підприємців та працівників до підвищення своєї кваліфікації, а також інформаційної підтримки з питань започаткування та розвитку власної справи. З цією метою 28 березня для фермерів, дрібних та середніх агропідприємств і особистих селянських господарств було проведено семінар із залученням фахівців Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації та ряду приватних фінансових установ, на якому обговорено стан чинного законодавства та діючі механізми підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в аграрній сфері. Також 12 березня працівниками райдержадміністрації проведено семінар в с. Смотрики на тему сучасного ведення дрібного сільськогосподарського виробництва, впровадження кооперації та органічного землеробства, як перспективних форм самозайнятості населення. У ІІ кварталі за участі представників Полтавської обласної дорадчої служби проведені навчальні семінари на тематику сучасних методик ведення сільського господарства та можливостей зайняття агробізнесом: 18 квітня – в с. Березова Рудка та с. Каплинці, 13 травня в с. Велика Круча та с. Смотрики, 13 червня – в м. Пирятин. Крім цього протягом звітного періоду Пирятинською філією Полтавського обласного центру зайнятості проведено 6 семінарів серед жителів району, з питань започаткування підприємницької справи.  Таким чином протягом І-го півріччя всього було проведено 13 семінарів та нарад на дану тематику.

    Для підтримки якісного зворотного зв’язку від підприємців, щодо умов ведення бізнесу, в райдержадміністрації функціонують гарячі телефонні лінії, що дозволяють зв’язатися з керівництвом райдержадміністрації та відповідними структурними підрозділами.

     Надання консультацій щодо започаткування власної справи, а також щодо можливостей залучення інвестицій для розвитку власного бізнесу організоване при  відділі економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації, управлінні економіки виконкому Пирятинської міської ради, Пирятинській філії Полтавського обласного центру зайнятості.

     Також інформаційно-консультаційна підтримка підприємців забезпечується через Центри надання адміністративних послуг та Раду підприємців. Центр надання адміністративних послуг при Пирятинській райдержадміністрації забезпечує безперебійне та своєчасне надання всіх визначених чинним законодавством адміністративних послуг та дозвільних документів, яких станом на звітну дату надається 48 найменувань. Центр в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням та працівниками для ефективного виконання своїх повноважень. Крім цього при Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді також функціонує сучасний міський центр надання адміністративних послуг, який відповідає європейським нормам якості та прозорості обслуговування. В рамках розширення та покращення якості надання адміністративних послуг для громадян та бізнесу в районі у Великокручанській сільській раді утворено комунальне підприємство "Центр надання адміністративних послуг Великокручанської сільської ради", яке планується забезпечить сучасне якісне обслуговування бізнесу в сфері реєстрації земельних відносин, господарської діяльності, операцій з нерухомим майном тощо.

     З метою створення додаткових стимулів для ведення бізнесу в районі, райдержадміністрацією вивчається питання утворення місцевого індустріального парку або бізнес інкубатора.   

    Райдержадміністрацією забезпечується моніторинг дотримання законодавства у сфері прийняття, виконання та відстеження результативності регуляторних актів. Так протягом ІІ-го кварталу всіма органами ісцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства прийняті  рішення про затвердження податків і зборів на 2020 рік. Всього прийнято 98 регуляторних актів.  При цьому було максимально враховано інтереси суб’єктів бізнесу для забезпечення їх розвитку. Порушень процедур зафіксовано не було. Безпосередньо райдержадміністрацією за період січень-червень 2019 року прийнято 2 регуляторних акти в сфері організації транспортних перевезень на приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі району. Таким чином на кінець І-го півріччя в районі діяло 307 регуляторних актів.

 

                                                                                                                                                                  Відділ економічного розвитку

                                                                                                                                                                  і торгівлі райдержадміністрації

Наверх ↑