Права працівника на відпочинок та види відпусток

Версія для друкуВерсія для друку

 

 Права працівника на відпочинок та види відпусток

   . Відпустка - така ж невід'ємна складова трудових відносин, як і безпосередньо робота. Надання всім працівникам щорічної оплачуваної відпустки є реалізацією їх права на відпочинок, яке закріплене статтею 45 Конституції України.

Якщо роботодавець необґрунтовано відмовляє працівникові в наданні відпустки це є пряме порушення вимог законодавства про працю.

    Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, в режимі неповного або скороченого часу, мають рівні з іншими працівниками права на одержання щорічної відпустки.

    Умови, тривалість і порядок надання працівникам відпусток визначають Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі - Закон України «Про відпустки»).

    Статтею 4 Закону України «Про відпустки» встановлено такі види щорічних відпусток:

основна відпустка - надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору;

додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці - надається працівникам (тривалістю до 35 календарних днів), зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

додаткова відпустка за особливий характер праці - надається окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України та працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою;

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

    При цьому колективним договором, угодою та трудовим договором можуть встановлюватися інші види відпусток.

    Згідно з частиною другою статті 10 Закону України «Про відпустки» щорічна основна та додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно або окремо. Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи обчислюється в календарних днях. При визначенні тривалості відпустки не враховуються: святкові і неробочі дні, що припадають на період відпусток.

 

                                                                                                                             Головний державний інспектор Управління 

                                                                                                                             Держпраці у Полтавській області О. Москаленко

Наверх ↑