Рекомендації, що будуть корисними для дітей, які прагнуть працювати влітку, і для роботодавців – при працевлаштуванні неповнолітніх

Версія для друкуВерсія для друку

 

Рекомендації, що будуть корисними для дітей, які прагнуть працювати влітку, і для роботодавців – при працевлаштуванні неповнолітніх

   Із завершенням навчального року традиційно збільшується кількість неповнолітніх, які прагнуть знайти роботу і підзаробити влітку. Законодавець, враховуючи особливості організму неповнолітнього працівника,  передбачив у КЗпП України спеціальні норми, котрі створюють особливу охорону праці неповнолітніх працівників.

   Управління Держпраці у Полтавській області нагадує роботодавцям про необхідність, перед тим, як прийняти неповнолітніх на роботу, ознайомитися з низкою положень Кодексу законів про працю України, Законом України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість населення» та деяких інших нормативно-правових актів, присвячених врегулюванню трудових правовідносин з неповнолітніми.

    Роз’яснення щодо аспектів праці молоді, а саме оплати та умов праці, робочого часу, відпустки та звільнення спеціаліста  Управління Держпраці у Полтавській області  Оксани Москаленко

    Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України). Неповнолітні мають рівне з іншими громадянами право на працю. Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами та гарантіями, встановленими законодавством України.

   Відповідно до ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років. Для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю, у вільний від навчання час допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

   Згідно зі ст. 24 КЗпП додержання письмової форми є обов’язковим при укладенні трудового договору з неповнолітнім.

   Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється скорочена тривалість робочого часу – 36 годин на тиждень, для учнів віком від 14 до 16 років, які працюють в період канікул – 24 години на тиждень. Також забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

   Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій  тривалості  щоденної  роботи, за вимогами статті 194 КЗпП України,  виплачується  в такому ж розмірі,  як  працівникам   відповідних   категорій   при   повній тривалості щоденної роботи.

   За статтею 190 КЗпП України роботодавець не має права застосовувати працю неповнолітніх на важких роботах та роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці; підземних роботах; роботах, що передбачають підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для неповнолітніх  граничні норми; нічних, надурочних роботах і роботах у вихідні дні.

    До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, старші 15 років, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним  лікарським  свідоцтвом. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу. Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повинні підіймати та переміщувати підлітки, не повинна перевищувати затверджених граничних норм.

    Роботодавець повинен забезпечити обов’язкове проходження працюючими у нього підлітками попереднього та наступних періодичних медичних оглядів.

    За статтею 195 КЗпП України, особи віком до 18 років мають право на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний для них час, яка може надаватись також у перший рік роботи за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на даному підприємстві, в організації, установі. Заміна неповнолітнім всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

    Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою служби у справах дітей. Якщо продовження роботи неповнолітнього працівника загрожує його здоров’ю або порушує його законні інтереси, батьки, усиновителі і піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім.

    Не зважаючи на те, що в Україні діє трудове законодавство, в якому чітко обумовлено всі  умови працевлаштування неповнолітніх, ратифіковані дві Конвенції міжнародної організації праці № 138 та № 182, існує Закон «Про охорону дитинства», передбачена кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей, є роботодавці, які порушують трудові права неповнолітніх.

 

                                                                                                                             Головний державний інспектор Управління 

                                                                                                                             Держпраці у Полтавській області О. Москаленко

Наверх ↑